Medisch Centrum Alkmaar

Daglicht is een belangrijk onderdeel van de 'healing environment' van het Medisch Centrum Alkmaar.

Laboratorium Hanze Hogeschool Groningen

Daglichtontwerp voor een laboratorium met hoge daglichtautonomie voor architectenbureau cepezed.

Gebouw Delftse Poort Rotterdam

Materialisatie en glas maken de entreehal van gebouw Delftse Poort donker. Welke ingrepen zijn het meest effectief om de hal lichter te maken?

Het Hooge Heem Grootegast

Zo veel mogelijk daglicht zonder hinder is belangrijk voor gezondheid en welbevinden van ouderen. Daglichtontwerp voor zorginstelling het Hooge Heem in Grootegast.

BREEAM-NL Excellent kantoorgebouw Hoofddorp

Kwantitatieve gegevens voor de licht- en warmtetoetreding door complexe uitkragende zonwering zijn vaak niet bekend. Wij rekenden aan een dergelijke constructie.

Zoveel mogelijk daglicht zonder hinder

Ascendilex richt zich op het realiseren van de balans tussen een zo hoog mogelijk comfort in gebouwen en een zo laag mogelijk energiegebruik. Een optimale benutting van daglicht en de daaraan gerelateerde energiestromen door de transparante gevel is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Wij helpen ontwerpteams om op feiten gebaseerde afwegingen te maken. Onze aanpak baseert zich op de fysica en zintuigfysiologie, bijeengebracht in state-of-the-art computermodellen.

Daglichtfactor

De daglichtfactor is een verhoudingsgetal dat voor een bepaald punt in een gebouw aangeeft hoe de daglichtverlichtingssterkte zich daar verhoudt tot de verlichtingssterkte in het vrije veld onder een bewolkte hemel.

Visueel Comfort

Visueel comfort wordt bepaald door de totale hoeveelheid licht op het oog en luminantieverhoudingen binnen het gezichtsveld. Wanneer een van beide te hoog is voor het dynamisch bereik van het menselijk oog, is er sprake van lichthinder (glare).

Daglichtautonomie

Daglichtautonomie is het percentage van de gebruikstijd van een ruimte waarin er voldoende daglicht beschikbaar is en kunstlicht overbodig is.

Radiation map

Een radiation map laat zien hoeveel stralingsenergie er gedurende een bepaald tijdsinterval -- meestal een jaar -- op gebouwoppervlakken valt. Het is een goede indicator voor PV-panelen en zonwering.

Daglicht als vormfactor

De hoeveelheid diffuus licht op een gevel is een goede vormfactor voor de dimensionering van daglichtopeningen.

Daglicht in Nederland

De hoeveelheid direct zonlicht en diffuus hemellicht verschilt in Nederland aanzienlijk van plaats tot plaats.

LEED & BREEAM

Daglicht speelt een rol in zowel LEED als BREEAM. Goed daglicht kan binnen beide waarderingssystemen 2 credits opleveren. De criteria daarvoor zijn verschillend.

Active House

Daglicht is een belangrijk aspect binnen Active House.