Het Hooge Heem Grootegast

Het Hooge Heem is een woonzorgcentrum in de gemeente Grootegast. In 2013 is begonnen met de nieuwbouw van het verzorgingshuis. Het complex bestaat uit twee bouwvolumes met daarin zorgappartementen. Op iedere verdieping bevindt zich een gemeenschappelijk woonkamer. Beide 3 verdiepingen hoge gebouwen zijn verbonden middels een laagbouw waarin zich de entree en het restaurant bevinden. HJK architecten tekende voor het ontwerp. In dit project hebben wij de daglichtkwaliteiten van verschillende ontwerpvarianten bepaald.

 

Leestafel Hooge Heem

Lichtstraat boven de leestafel in de ontvangsthal van Het Hooge Heem

Vanaf het eerste moment is daglicht een belangrijk thema in het ontwerpproces geweest. De positieve effecten van hoge daglichtverlichtingssterkten op het welbevinden en het dag-nacht ritme van bewoners werd daarbij onderkend. De centrale ontvangsthal en het restaurant zouden zoveel mogelijk door daglicht verlicht moeten zijn. Datzelfde gold voor de gemeenschappelijke woonkamers, waarbij het voorkomen van lichthinder een punt van aandacht was. Ook in de centraal gelegen gangen van de appartementsgebouwen is daglicht middels daklichten en daaronder liggende vides binnengebracht.
 
Gangen in zorginstellingen zijn vaak donker. Niet zelden heersen er verlichtingssterkten van rond de 25 lux.
De gangen in Het Hooge Heem zijn zodanig ontworpen dat er altijd daglicht is aan het einde van een gang. Dit komt de oriëntatie ten goede. Daarnaast ontvangen de gangen daglicht via de vides, waarvan er één links in onderstaande foto zichtbaar is. De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) beveelt een verlichtingssterkte van tenminste 200 lux aan voor gangen in zorginstellingen. In de gangen in het Hooge Heem worden verlichtingssterkten tussen de 200 lux (tussen de vides) en 600 lux (bij de vides) gemeten.

Gang in Het Hooge Heem

Gang in Het Hooge Heem

Luminantiebeeld van een gang in Het Hooge Heem

Luminantiebeeld van bovenstaande gang. De schaal loopt hier van 0 tot 300 cd/m2. De luminantie van de gele high lights is ruim 2000 cd/m2.

De vloer en wanden hebben luminantiewaarden van de orde 50 respectievelijk 70 cd/m2. Verdiscontering van de reflectiviteit van de materialen impliceert dan verlichtingssterkten tussen de 300 en 400 lux.

Lees meer over licht en daglicht in de zorg.

Externe link:

“Het Hooge Heem Grootegast Licht, lucht & liefde”, artikel in Bouwen aan de Zorg

Comments are closed