Hanzehogeschool Groningen

Laboratorium Hanze Hogeschool
De renovatie van het opleidingsgebouw Van DoorenVeste op het Zerniketerrein in Groningen is een ontwerp van cepezed. Het onderwijsgebouw uit de jaren 90, onderdeel van de Hanzehogeschool is toe aan een opfrisbeurt en aanpassingen aan de huidige eisen en gebruikswensen.
De ingrepen, die meer licht, lucht en ruimte en zo ook meer openheid in het complex moeten brengen, hebben eveneens tot doel ontmoeting en interactie tussen de verschillende gebouwgebruikers te stimuleren. Daarnaast moeten de ingrepen een flexibeler gebruik mogelijk maken.
In een van de patios van de Van DoorenVeste is een nieuw laboratorium van 250 m2 voorzien. Een laboratorium wordt in het bouwbesluit als industriefunctie geklassificeerd. Aan een dergelijke functie worden in het bouwbesluit geen eisen aan de daglichttoetreding gesteld. cepezed wilde echter een laboratorium realiseren dat tijdens de normale gebruiksuren zo veel mogelijk door daglicht verlicht zou zijn. cepezed vroeg ons hoe dat het best zou kunnen.
 
Lees hier hoe overvloedig daglicht zonder hinder in dit geval kan worden gerealiseerd.

Comments are closed