Medisch Centrum Alkmaar

mca-overview.c
Medisch Centrum Almaar (MCA) is een Regionaal Topklinisch Interventie Centrum van zo’n 45.000 m2 dat gericht is op acute zorg, behandeling, verblijf en klinische diagnostiek.

In het ontwerp van het MCA zijn de behandel- en verblijfsfuncties van elkaar gescheiden en in aparte volumes ondergebracht. Alle medische functies zijn gehuisvest in één langgerekt bouwblok met een aangrenzende transparante verkeerszone. De beddenafdelingen zijn ondergebracht in een naastgelegen W-vormig gebouw met aandacht voor daglicht en uitzicht. Deze vorm genereert een gevarieerde ruimtelijke ervaring. De twee hoofdonderdelen zijn gekoppeld middels een groot transparant atrium.

cepezed is de architect van MCA. In de VO fase hebben wij gerekend aan het daglicht in het atrium en daaraan grenzende ruimten in het hoofdgebouw. Een van de vragen betrof de optimale positie van de lichtstraat in het atriumdak met het oog op de daglichtkwaliteit van de ruimten in het hoofdgebouw. Met een parametrisch model is hiervoor een optimum gevonden.

Analyse Atrium

MCA-behandelgebouw-doorsnede2.cs
De ruim 17 m hoge glazen gevel zorgt ervoor dat er een uitstekende  beschikbaarheid van daglicht in het ongeveer 15 m diepe atrium is, zie onderstaande tabel.

IndicatorWaardeBetekenis
Daglichtfactor (DF)8%
Daglichtautonomie (DA500lux)76%Over de ruimte gemiddelde percentage van de gebruikstijd waarin de verlichtingssterkte > 500 lux is.
Daglichtzone (DA500lux[50%])96%Deel van de oppervlakte waar gedurende meer dan 50% van de gebruikstijd de verlichtingssterte > 500 lux is.
Daglichtindicatoren voor het atrium van het MCA. Gebruiksperiode: 08:00 - 18:00 h.

Een transparant dak is voor het atrium op basis van bovenstaande indicatoren overbodig en zou slechts tot hogere warmte- en koellasten leiden.  De ruimten 1, 2 en 3 hebben alle matig  daglicht met een daglichtfactor van rond de 0.8%. De ruimte op de vierde verdieping blijkt aanmerkelijk slechter met een daglichtfactor van slechts 0.4%.

Dit leidde tot de vraag in hoeverre het aanbrengen van een lichtstraat verbetering brengt  en waar deze lichtstraat zich zou moeten bevinden voor het beste resultaat. Omdat de daglichtfactor een indicator voor diffuus hemellicht is, is gekeken naar klimaatgebaseerde indicatoren omdat direct zonlicht hier een groot verschil kan maken.

 

Comments are closed