Daglichtfactor

 De daglichtfactor is een verhoudingsgetal dat voor een bepaald punt in een gebouw aangeeft hoe de daglichtverlichtingssterkte zich daar verhoudt tot de verlichtingssterkte in het vrije veld onder een bewolkte hemel.

DF-principe

In de meeste gevallen wordt een daglichtfactor berekend op werkhoogte (85 cm). Een daglichtfactor DF = 2% betekent dat wanneer de onbelemmerde verlichtingssterkte onder een bewolkte hemel 10.000 lux bedraagt, men binnen 200 lux zou meten. De daglichtfactor varieert met de plaats in de ruimte. Vlak bij een raam is hij altijd hoger dan achter in een ruimte. Om die reden wordt vaak een over de ruimte gemiddelde daglichtfactor uitgerekend.

Hoe een daglichtfactor te waarderen hangt van de gebruiksfunctie van een ruimte af. Onderstaande tabel geeft een kwalificatie.

DaglichtfactorDaglicht kwaliteit
DF > 5%Overvloedig daglicht
3% < DF < 5%Goed daglicht
2% < DF < 3%Redelijk daglicht
1% < DF < 2%Aan de sombere kant
DF < 1%Te weinig voor een verblijfsruimte

In BREEAM-NL levert een gemiddelde daglichtfactor DF > 2% voor de verblijfsruimten voor tenminste 80% van het totaal te beoordelen vloeroppervlak een credit op.  Een extra credit kan worden verdiend wanneer de gemiddelde daglichtfactor DF > 3% is.

De waarde van de daglichtfactor zit in het feit dat hij relatief eenvoudig en snel te berekenen is en er daardoor een redelijke ervaring mee is.

De beperking van de daglichtfactor zit in het feit dat hij niet zoveel zegt over de daglichtkwaliteit als er direct zonlicht in het spel is. Daglichtfactoren worden berekend onder een zgn. CIE overcast sky. Dit is een gestandaardiseerde bewolkte hemel waarin directe zon geen rol speelt. In iedere azimuth richting is de helderheidsverdeling dezelfde. Daardoor speelt de oriëntatie van het gebouw geen rol en speelt ook de geografische locatie geen rol.

Voorbeeld

Onderstaande rendering is een model van zorginstelling. Het centrale gedeelte herbergt o.a. het restaurant en de receptiebalie.  Het glas rond het cirkelvormige verlaagde dak brengt licht in de centrale ruimte.

Noordzijde zorginstelling op 21 september 14:00 uur.

Noordzijde zorginstelling op 21 september 14:00 uur.

Zuidzijde zorginstelling op 21 september om 14:00 uur.

Zuidzijde zorginstelling op 21 september om 14:00 uur.

Daglichtfactor voor bovenstaand model.

DF

Comments are closed