Daglicht Autonomie

De Daglicht Autonomie (DA) van een ruimte is het percentage van de gebruikstijd waarin de daglichtverlichtingssterkte voldoende is en er geen kunstlicht nodig is.

De gebruikstijd hangt af van de functie van een ruimte en zal voor een kantoor bijvoorbeeld tussen 8:00 en 18:00 uur liggen. Voor ieder uur van een jaar binnen de gebruikstijd wordt de daglichtverlichtingssterkte uitgerekend op een vooraf gedefinieerd grid in de te analyseren ruimte. De Daglicht Autonomie wordt berekend aan de hand van een klimaatfile die representatief is voor de gemiddelde klimatologische omstandigheden voor de betreffende geografische locatie. Feitelijk zijn dit dezelfde gegevens die ook gebruikt worden voor het maken van eenĀ  tempertuursoverschrijdingsberekening. Directe zon en bewolking spelen dus mee in deze berekening.

De Daglicht Autonomie is uiteraard afhankelijk van de plaats in de ruimte. Daarnaast speelt ook de vereiste verlichtingssterkte een rol. Voor dit laatste wordt meestal 300 lux of 500 lux gekozen. Om ontwerpvarianten makkelijk te kunnen vergelijken wordt vaak een gemiddelde over de ruimte bepaald.

Comments are closed